Tilskud, forsikring og hjælp

Forsikring ved kritisk sygdom

Har du fået kræft, er det en god idé at undersøge dine forsikringsforhold. Mange er bedre dækket, end de tror – fx gennem deres arbejdsplads, forsikringsselskab, faglige organisation eller bank.

Læs mere om forsikring ved kritisk sygdom hos Kræftens Bekæmpelse

Hjælp fra kommunen

Det er god idé at undersøge hvilken hjælp, din kommune kan tilbyde, når du har kræft. Afhængig af din situation, kan du få dækket nogle af udgifterne under sygdomsforløbet - fx udgifter til transport, når du skal i behandling, til medicinen eller til psykologhjælp.

Læs mere:

Kræftens bekæmpelse: Økonomisk hjælp 
Patientforeningen LYLE: Dine rettigheder som kræftpatient

Refusion af sygedagpenge

Hvis du ofte er fraværende på grund af langvarig eller kronisk sygdom, kan arbejdsgiveren få refunderet sygedagpenge fra den 1. sygedag. Det kræver, at der er indgået en aftale mellem kommunen, arbejdsgiveren og dig selv. Aftalen kan indgås, når det skønnes, at sygefraværet på grund af lidelsen vil overstige 10 dage om året. Aftalen kan indgås for 2 år ad gangen.

Læs mere i lov om sygedagpenge 

Rejser og forsikringer

Hvis du har kræft og ønsker at rejse på ferie i udlandet, skal du være opmærksom på, at den offentlige rejsesygeforsikring og rejseforsikringer ofte ikke dækker.

Læs mere om forsikring ved kritisk sygdom hos Kræftens Bekæmpelse

Patientforening

LyLe er en patientforening under Kræftens Bekæmpelse for mennesker, der har lymfekræft, leukæmi, (inklusiv CML), og myelodysplastisk syndrom (MDS) tæt inde på livet. 

Du kan finde patientforeningen LyLe på: https://www.cancer.dk/lyle/om-lyle/

Updated: 15-11-2018