PCR-test

Er du velbehandlet for din blodkræft?

Når du har kronisk myeloid leukæmi (CML), får du jævnligt taget blodprøver for at få en status på sygdommen. For at leve bedst muligt med CML, er det nemlig vigtigt at forstå, hvordan sygdommen udvikler sig, og om du får den rigtige medicin.


Hvad er en PCR-test?

PCR-testen angiver, hvor mange leukæmiceller, du har i blodet. PCR testen er meget følsom og kan måle meget små mængder af leukæmiceller. Nogle patienter opnår, at der slet ikke kan måles flere leukæmiceller i blodet, hvis de har fulgt deres behandling som anvist.

PCR-testen giver altså et vigtigt billede af, hvor effektiv behandlingen er.

Hvis din læge ikke af sig selv giver dig kendskab til disse tal, er det derfor en god idé at spørge efter dem, så du selv kan være med til at holde øje med din behandling.

Til det formål er det også en fordel at kende de behandlingsmål, som er defineret i de europæiske retningslinjer for behandling af CML:

Efter 3 måneder:

10 procent BCR-ABL

(EMR)

Efter 6 måneder:

1 procent BCR-ABL

 

Efter 12 måneder:

0,1 procent BCR-ABL

(MMR)

Stiger dit PCR-tal?

Hvis PCR-tallet stiger meget, eller er konstant ved flere på hinanden følgende målinger, kan det være tegn på:

  • At du ikke har taget din medicin
  • At du har taget anden medicin eller indtaget særlige fødevarer, som påvirker effekten af din behandling (tal med din hæmatolog før du tager nye former for medicin, inklusiv alternativ medicin)
  • At behandlingen ikke virker godt nok

 

Læs den danske oversættelse af den europæiske behandlingsvejledning for CML her: http://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/3/4673/1428411861/behandling-af-cml.pdf

Updated: 15-11-2018